VÄLKOMMEN TILL VARVSEKENS HEMSIDA

Kontakt: Intresseföreningen Varvseken, Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm. E-post: varvseken@gmail.com. Organisationsnummer 802445-8369. Bank Nordea. Pg 71 53 27-3. Telefon 070-870 51 60 till Lennart Sundin

Facebook. Läs mer

              

   Varvseken har jobbat ihop ett paket av åtgärder för att förbättra vårt                             aktivitetsområde, bad- och grillplatsen.

Grillplatsen har förnyats genom att vi lagt en konstgräsmatta (begagnad från en fotbollsplan) för att slippa det leriga underlaget. En ny grill är på plats, som verkar stabil och motståndskraftig mot hårdare behandling. Grillmöblerna har kompletterats och ett pingisbord finns på plats för lek och motion.Badbryggan har fått nya fräschare badbryggstegar. När våren kommer städar vi området och återplacerar möblerna Vi ser fram emot att grillplatsen kan skötas på ett bra sätt av våra grillgäster så att vi kan bibehålla vår ambition om en trivsam miljö längs vår vackra strandpromenad. Varvseken har investerat drygt 20.000 kr på förnyelsen.

                                       AKTUELLA AKTIVITETER.

                                    DETTA HÄNDER I VARVSEKEN

                                             Nytt på Båtbryggan

Ny turlista med utökad pendeltrafik är också på plats.

Pendelbåten, tidtabell.pdf Pendelbåten, tidtabell.pdf
Size : 7482.068 Kb
Type : pdf

Nu har vi äntligen fått en skylt vid båtbryggan som berättar för alla resenärer att man landat i Ekensberg. 

                                    FörsommarKalaset den 10 juni

blev en succé med strålande sol, värme och gemenskap. Ett hundratal boende stannade till vid grillplatsen för att fira sommarens intåg i vårt vackra område. Vi blev serverade runt 150 stekta strömmingar, ett par hundra korvar, ochkylda drycker av skilda slag. Alla verkade trivas med arrangemanget.

                         Lekparken Stapelbädden är öppnad

Den s.k Äventyrsparken är öppnad och i det närmaste klar att nyttjas av våra barn. Besök parken och kolla in utrustningen för lek och också utrymmen för andra aktiviteter.

                           Ny informationsfolder om Varvseken

Vi har tagit fram en ny informationsfolder om Varvsekens verksamhet.  Du ser innehåller nedan.

Du kan också studera vår verksamhetsplan för 2018 och verksamhets-berättelsen för 2017.

Ny informations-folder om Varvseken.pdf Ny informations-folder om Varvseken.pdf
Size : 2617.657 Kb
Type : pdf
Varvsekens Verksamhetsberättelse 2017.pdf Varvsekens Verksamhetsberättelse 2017.pdf
Size : 217.811 Kb
Type : pdf

                       ANNAT AKTUELLT INOM VÅRT OMRÅDE

Info per den 2017-05-18 om Ekensbergsskolan.

Här kan du se information om bygget, paviljongplacering etc från skolans rektor Jenny Stanser.

Ekensbergsskolan. Bygginfo.pdf Ekensbergsskolan. Bygginfo.pdf
Size : 14.504 Kb
Type : pdf

Information om idéer kring alternativ för nya byggnader och ny fotbollsplan

Planer.pdf Planer.pdf
Size : 70.633 Kb
Type : pdf

Aktuell information per den 18 aug 2017

Förskolan Gräsanden kan rivas tidigast i januari nästa år, troligen senare på våren beroende på tjäle i marken. Först ska den tillfälliga paviljongen byggas på fotbollsplanen och därefter flyttas skolans och Gräsandens verksamhet till paviljongen. Allt detta skerunder hösten, före jullovet. Alla formella beslut om hela projektet är klara.

Info från Flytdockans hemsida, Sven-Åke Aulin.

Aktuell information per den 31 augusti från Jenny Stanser (rektorn)

Se information om flytten till paviljonger på fotbollsplan.

Paviljong info.pdf Paviljong info.pdf
Size : 13.2 Kb
Type : pdf

Senaste nytt om renoveringen av Ekensbergsskolan. Oktober 2017 Här kan du läsa om hela byggprocessen förnya Ekensbergsskolan från SISAB och från Flytdockans hemsida

.

Senaste nytt om förskolan Gräsanden. April 2018

Gå in på Brf Flytdockans hemsida "Aktuella nyheter. Minska bullret.." så kan du uppdatera dig om aktuella synpunkter kring renoveringen av skolan. Se invändningarna och nya förslag ibyggplanerna.

                                       Berättelser om Ekensberg

Vi i som bor i Ekensberg kan bidra till att dokumenterar vad som hänt i Ekensberg sedan området byggdes och fram till idag. Kolla vad arbetsgruppen "Ekensbergsberättelser" ropar upp. Välkommen att delta i projektet. Kontakta projektgrupperna.

Ekensbergsstory.docx Ekensbergsstory.docx
Size : 188.479 Kb
Type : docx


Pågående och planerade aktiviteter

Café Varvseken. Varje tisdag mellan kl 12.00-15.00. Titta in och ta en kopp kaffe till själv-kostnadspris. Träffa grannar och prata en liten stund, kanske spela lite kort. Alla är välkomna!

Boule. Vi har flyttat boulespelandet till Sannadalsparken. Vi rullar kloten varje fredag kl 10-12.

Sport på storbildsTV i Varvseken. Kolla aktuella evenemang på anslag i din entréport.

Bordtennis. Samla ett gäng för lite pingis på Varvseken.

Körsång. Kontakta World Music Choir-ledaren, via Varvseken, om du vill sjunga i kör.

Vi planerar för andra aktiviteter typ föredrag och andra trivselarrangemang