VÄLKOMMEN TILL VARVSEKENS HEMSIDA

Kontakt: Intresseföreningen Varvseken, Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm. E-post: varvseken@gmail.com. Organisationsnummer 802445-8369. Bank Nordea. Pg 71 53 27-3. Telefon 070-870 51 60 till Lennart Sundin

Facebook. Läs mer

Verktyg och instrument att låna gratis från Varvseken. 

Verktyg för utlåning.pdf Verktyg för utlåning.pdf
Size : 15.075 Kb
Type : pdf

                                       AKTUELLA AKTIVITETER.

                                    DETTA HÄNDER I VARVSEKEN

                 

Nu önskar vi oss ett nytt, gladare och bättre år 2021.

Utvecklingen av pandemin tvingar oss dock till fortsatta inställda arrange-mang via restriktioner och regler i pandemilagen och vi får därmed vänta på ljuset i tunneln som framöver ska ta oss tillbaka till en normal tillvaro, både privat och i vårt sociala nätverk i Varvseken-familjen.

Önska kan vi- och hoppas på ett bättre och gladare 2021 framöver då vi åter kan börja planera för alla de aktiviteter som vi hade tidigare.

All verksamhet i Varvseken sker efter Myndigheternas rekommendationer, lagar och riktlinjer för pandemin och vid all uthyrning gäller att den som    hyr också ansvarar för att reglerna efterlevs.Årsmötet 2021

Vi planerar att genomföra årsmötet den 17 juni, utomhus eller inomhus.

Här kan du läsa vår verksamhets-berättelse för 2020, och se hur läget är i föreningen efter pandemin.


Varvsekens Verksamhetsberättelse 2020.pdf Varvsekens Verksamhetsberättelse 2020.pdf
Size : 372.18 Kb
Type : pdf

                                           ANNAT AV INTRESSE

                                     Vinter i Ekensberg Seaside                                                     

       Nu har det blivit vinter i Ekensberg med isbana, isande bad och           

       vackert vinterlandskap. Även om grillplatsen verkar ha gått i ide så             kan den fungera att grilla en korv.Foto Monica Idberg

 

Senaste nytt om Lövholmen

Äntligen kommer ödehusen i Lövholmen att rivas

Lövholmen.pdf Lövholmen.pdf
Size : 891.08 Kb
Type : pdf

Stockholms stads dialog om Trekanten

Tyck till om Trekantsparken före den 14 september

Stockholms stad samlar nu in synpunkter på grönområdena kring sjön Trekanten i Liljeholmen. De åsikter som lämnas in kommer att användas av stadens myndigheter            när allt fler värnar om våra grönområden när Liljeholmen växer.

Klicka på pdf nedan så ser du uppropet från Gröndals Intresseförening som även kan gälla natur intresserade  i Varvseken.

Stockholms stads dialog om Trekanten.pdf Stockholms stads dialog om Trekanten.pdf
Size : 104.854 Kb
Type : pdf

Ny turlista med utökad pendeltrafik är också på plats.

Buss 133.pdf Buss 133.pdf
Size : 72.102 Kb
Type : pdf
Pendelbåt 89.pdf Pendelbåt 89.pdf
Size : 30.474 Kb
Type : pdf

Nu har vi äntligen fått en skylt vid båtbryggan som berättar för alla resenärer att man landat i Ekensberg. 


Och inte minst har vi, också äntligen, fått ljuslyktor vid våra bryggor !

                         Lekparken Stapelbädden är öppnad

Den s.k Äventyrsparken är öppnad och i det närmaste klar att nyttjas av våra barn. Besök parken och kolla in utrustningen för lek och också utrymmen för andra aktiviteter.

                           Ny informationsfolder om Varvseken

Vi har tagit fram en ny informationsfolder om Varvsekens verksamhet.  Du ser innehåller nedan.

Ny informations-folder om Varvseken.pdf Ny informations-folder om Varvseken.pdf
Size : 2617.657 Kb
Type : pdf

                       ANNAT AKTUELLT INOM VÅRT OMRÅDE

                              Senaste nytt om ny skola i Ekensberg


Pågående och planerade aktiviteter

Café Varvseken. Varje tisdag mellan kl 12.00-15.00. Titta in och ta en kopp kaffe till själv-kostnadspris. Träffa grannar och prata en liten stund, kanske spela lite kort. Alla är välkomna!

Boule. Vi har flyttat boulespelandet till Sannadalsparken. Vi rullar kloten varje fredag kl 10-12.

Sport på storbildsTV i Varvseken. Kolla aktuella evenemang på anslag i din entréport.

Bordtennis. Samla ett gäng för lite pingis på Varvseken.

Körsång. Kontakta World Music Choir-ledaren, via Varvseken, om du vill sjunga i kör.

Vi planerar för andra aktiviteter typ föredrag och andra trivselarrangemang