Intresseföreningen Varvseken


Föreningens syfte och ändamål

Intresseföreningen Varvseken är bildad av de fyra bostadsrättsföreningarna i Ekensberg i syfte att skapa ett
socialt forum för gemenskap med verksamheter som utvecklar och stärker sammanhållningen i området.
Verksamheten ska förena social samvaro med aktiv fritid. Dessutom ska föreningen verka för områdets bästa
i frågor som rör boendet, tillgängligheten och miljön. Föreningens ändamål är att främja gemenskapen för alla
som bor i Ekensberg och samordna och ta tillvara olika intressen inom respektive bostadsrättsförening genom
att arrangera roliga aktiviteter och andra trivselfrämjande evenemang, både inne i Varvseken och ute i området.
Lokalen ska, till en rimlig kostnad, kunna hyras för de boendes privata fester, konferenser, föreningsmöten och
andra sammankomster. Grillplatsen ska hållas ren och fin och den egna badbryggan skötas till allas vår trevnad, säkerhet och glädje. Den sociala samvaron främjas genom anordnade trivselkvällar och olika gemensamma aktiviteter som boule, yoga, föredrag och andra hobbyintressen samt lek och aktiviteter för unga skolklasser. Föreningen ska också agera gentemot Stadsdelsförvaltningen och andra myndigheter i viktiga frågor som
rör boendet i Ekensberg, skötseln av grönområdena och strandpromenaderna, kommunikationer till och från
Ekensberg, trafik-och parkeringsproblematiken och miljön i området. Föreningen ska också samarbeta med
andra lokala intresseföreningar i dessa frågor.  Ekonomin vilar på bidrag från de fyra bostadsrättsföreningarna
och intäkter av uthyrning av lokalen i Varvseken. Alla aktiviteter som arrangeras av föreningen för de boende
ska erbjudas till självkostnadspris. Viss subventionering förekommer.

Aktiviteter

Sociala aktiviteter

Trivselkvällar och andra arrangemang

Återkommande trivselevenemang för alla åldrar ska arrangeras i Varvseken typ storbildsTV för sport och
andra intressanta evenemang, också exempelvis räkafton, musikunderhållning, vin- och ölprovning, loppis, temakvällar med musikprofiler, Luciafirande och mingel med julpyssel första advent, bio och AfterWork.

FörsommarKalaset

Den traditionella försommarfesten nere vid grillen i juni ska arrangeras med program för gammal som ung.

Café Varvseken med Grannfika

Våra trogna kafégäster återkommer varje tisdag. Förutom kaffet, doppat och gemenskapen ska Varvseken
ordna exempelvis föredrag, musikunderhållning etc mitt på blanka eftermiddagen och även kvällstid.

Varvseken blir alltmer attraktiv att nyttja

Trivselaktiviteter, mötes- och cirkelverksamheten är återkommande dragplåster för Varvseken. Vår populära
lokal med stora salen och biblioteket är ofta uthyrd och utvecklas hela tiden. Uthyrningen ger medlemmarna
ett uppskattat lokalval för sammankomster av de mest skilda slag till en rimlig kostnad.

Barnkalas erbjuds till en symbolisk hyrespeng och andra privata sammankomster av olika slag, familjefester, födelsedagskalas etc. erbjuds till en rimlig kostnad.

Varvseken ska också fortsätta att vara ett populärt objekt för möten och konferenser. Skolan, föräldra-
kooperativet, pensionärsföreningar, seniorklubbar, idrotts- och båtklubbar samt flera bostadsrättsföreningar
i närområdet ska vara ständigt återkommande gäster.

Andra evenemang ska också arrangeras typ klassfester, barndop, minnesstund, studentmottagningar,
klubbmöten, studiecirklar, årsmöten, musik & teater, bord- tennis och andra arrangemang för unga.
Fritidsaktiviteter och friskvård

Yoga

Denna aktivitet är mycket populär med många deltagare med stort engagemang. För en billig penning
får man både fysisk och mental träning och välbefinnande. 

World Music Choir

tränar körsång i Varvseken och avslutar säsongerna med en konsert.

Boulegänget rullar sina klot

Ett tjugotal kamrater rullar regelbundet, varje fredag från maj till senhösten sina klot i Sannadalsparken. 
Vinterhalvåret finns vi i Liljeholmshallen.

Lek & skoj för de yngsta

Varvseken är också populär för skolan och förskolorna som kan nyttja de stora och ändamålsenliga
lokalerna i Varvseken för lekaktiviteter av olika slag, skoldisco och klassfester och liknande.

Bad och grill

Badbryggan och grillplatsen används mycket flitigt under en lång säsong.


Samarbete med Stadsdelsförvaltningen

Varvseken samverkar kontinuerligt med Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret om skötsel av våra
grönområden och strandpromenader med ett relativt hyfsat resultat. En kraftig upprensning bland träd, 
sly och buskar runt promenaderna ska ske regelbundet och nya växter planteras i blomlådorna. Mer
finns dock att önska av restaureringar och underhåll.
Varvseken har träffat ett brukaravtal med Stadsdelsförvaltningen som ger de boende i Ekensberg
möjlighet att själva utföra visst underhåll i området. 

Läs också nedanstående övergripande parkplan för Ekensbergs Udde och senaste anteckningar från möte med Stadsdelsförvaltningen.

                       

PARKPLAN EKENSBERGS UDDE.pdf PARKPLAN EKENSBERGS UDDE.pdf
Size : 284.812 Kb
Type : pdf

Samverkan med Gröndals Intresseförening

Gröndals Intresseförening följer regelbundetupp pågående detaljplanearbeten i vårt område i enlighet med beslut i vår verksamhetsplan. 

Varvsekens styrelse 

Varvsekens styrelse 2024.pdf Varvsekens styrelse 2024.pdf
Size : 73.709 Kb
Type : pdf
Adresslista styrelsen 2024.pdf Adresslista styrelsen 2024.pdf
Size : 92.659 Kb
Type : pdf

Här kan du se hur Varvseken har strukturerat sitt arbete i styrelsens organisation och ansvarsområden.

ORGANISATION STYRELSEN VARVSEKEN.pdf ORGANISATION STYRELSEN VARVSEKEN.pdf
Size : 118.342 Kb
Type : pdf

Varvsekens stadgar

Stadgar för Intresseföreningen Varvseken.pdf Stadgar för Intresseföreningen Varvseken.pdf
Size : 113.939 Kb
Type : pdf

                                    Intresseföreningen Varvseken                                                                     Gröndalsvägen 190, 11769 Stockholm                                                                                                                                                                  e-post: varvseken@gmail.com. hemsida: www.varvseken.se                                                                                                                                                               Orgnr 802445-8369. Bank Nordea. Pg 715327-3